Chào mừng quý vị đến với Website của Nguyễn Vũ Thành Công.

Quý vị chưa đăng nhập hoặc chưa đăng ký làm thành viên, vì vậy chưa thể tải được các tư liệu của Thư viện về máy tính của mình.
Nếu đã đăng ký rồi, quý vị có thể đăng nhập ở ngay ô bên phải.

Bài 1:Sự tương phản về trình độ phát triển kinh tế - xã hội của các nhóm nước....

Nhấn vào đây để tải về
Hiển thị toàn màn hình
Báo tài liệu có sai sót
Nhắn tin cho tác giả
(Tài liệu chưa được thẩm định)
Nguồn:
Người gửi: Nguyễn Vũ Thành Công (trang riêng)
Ngày gửi: 05h:39' 28-08-2009
Dung lượng: 100.5 KB
Số lượt tải: 179
Số lượt thích: 0 người
A : KHÁI QUÁT NỀN KINH TẾ - XÃ HỘI THẾ GIỚI
Ngày soạn : 09/08/2009
Ngày dạy : 11/08/2009
Tiết : 1
Tuần : I ( HKI )

BÀI 1 : SỰ TƯƠNG PHẢN VỀ TRÌNH ĐỘ PHÁT TRIỂN KINH TẾ XÃ HỘI CỦA CÁC NHÓM NƯỚC
CUỘC CÁCH MẠNG KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ HIỆN ĐẠI


I. Mục tiêu bài học :
1. Về kiến thức :
- Biết sự tương phản về trình độ phát triển kinh tế - xã hội của các nhóm nước : phát triển, đang phát triển, các nước NICs.
- Trình bày được đặc điểm nổi bật của cuộc cách mạng khoa học và công nghệ hiện đại.
- Trình bày được tác động của cuộc cách mạng khoa học và công nghệ hiện đại tới sự phát triển kinh tế : Xuất hiện các ngành kinh tế mới, chuyển dịch cơ cấu kinh tế, hình thành nền kinh tế tri thức.
2. Về kỹ năng :
- Nhận xét sự phân bố các nước theo mức GDP bình quân đầu người ở hình 1.
- Phân tích bảng số liệu về kinh tế - xã hội của từng nhóm nước.
3. Về thái độ :
- Xác định trách nhiệm học tập để thích ứng với cuộc cách mạng khoa học và công nghệ hiện đại.
4. Kiến thức trọng tâm :
- Sự tương phản về trình độ phát triển kinh tế - xã hội của các nhóm nước phát triển và đang phát triển.
- Đặc trưng và tác động của cuộc cách mạng khoa học và công nghệ hiện đại đến nền kinh tế - xã hội thế giới.
II. Đồ dùng dạy học :
- Các hình, bảng số liệu trong SGK; Bản đồ các nước trên thế giới.
- Phiếu học tập :
Các chỉ số
Nhóm nước phát triển
Nhóm nước đang phát triển

Tỉ trọng GDPCơ cấu GDP phân theo khu vực kinh tế
KVI
KVII
KVIIITuổi thọ bình quân ( năm 2005 )Chỉ số HDI
III. Phương pháp :
- Thảo luận, phân tích, giảng giải, so sánh, nêu vấn đề, nghiên cứu...
IV. Tiến trình tổ chức dạy học :
1. định lớp : ( Kiểm diện sĩ số ghi vào sổ đầu bài )
2. Kiểm tra bài cũ :
- Giáo viên nêu yêu cầu về cách học bộ môn.
3. Bài mới :
- Ở 10 các em đã được học địa lý đại cương tự nhiên và địa lý kinh tế - xã hội đại cương. Năm nay các em sẽ được học cụ thể hơn về địa lý tự nhiên và kinh tế - xã hội của các nhóm nước và các nước.Hôm nay các em sẽ tìm hiểu về các nhóm nước và cuộc cách mạng khoa học và công nghệ hiện đại. Giáo viên ghi tên bài lên bảng.

HOẠT ĐỘNG CỦA GV VÀ HS
NỘI DUNG CHÍNH

HĐ 1 : Cá nhân
Bước1: Giáo viên yêu cầu học sinh đọc mục I trong SGK để có những hiểu biết khái quát về các nhóm nước. Sau đó từng cặp quan sát hình I và nhận xét sự phân bố các nước và vùng lãnh thổ trên thế giới theo mức GDP bình quân đầu người ( USD gười ).
Bước 2 : Đại diện học sinh trình bày. Giáo viên chuẩn xác kiến thức và giải thích các khái niệm : GDP - bình quân đầu người ( GDP : Gross domestic product ); Đầu tư ra nước ngoài – FDI ( Foreign direct investment ); Chỉ số phát triển con người – HDI ( Human development index ).
Giáo viên giảng thêm về các nước NIC. Yêu cầu học sinh trả lời các câu hỏi :
- Hãy kể tên một số nước NIC ? ( NIC : New industrial countries ); Các nước này thuộc nhóm nước phát triển hay đang phát triển ? Hãy nêu một số đặc điểm tiêu biểu của các nước NIC.
- Dựa vào đâu để phân biệt nhóm nước phát triển và đang phát triển ?
- Dựa vào hình 1, cho biết người dân khu vực nào giàu nhất, nghèo nhất ?
( Như ta đã biết nhóm nước phát triển và đang phát triển có sự cách biệt rất lớn về trình độ phát triển kinh tế - xã hội. Nhưng cụ thể như thế nào ? ( Vào phần II.
HÐ 2 : Nhóm
Bước 1 : Giáo viên chia lớp thành các nhóm, giao cho mỗi nhóm một trong các nhiệm vụ sau :
Nhóm 1 : Làm việc với bảng 1.1, nhận xét tỉ trọng GDP của 2 nhóm nước : phát triển và đang phát triển. Rút ra nhận xét về quy mô GDP của nhóm nước phát triển.
Nhóm 2 : Làm việc với bảng 1.2, nhận xét và giải thích cơ cấu GDP phân theo khu vực kinh tế của các nhóm nước phát triển và đang phát triển, năm 2004..
Nhóm 3 :
 
Gửi ý kiến